Tag Archives: конкурс

КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА НА ТЕАТЪР „СОФИЯ“!

ТЕАТЪР „СОФИЯ” с подкрепата на БАНКА ДСК

обявява

ТРЕТИ ЯВЕН КОНКУРС
ЗА НАПИСВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПИЕСА
Условия на конкурса
Пиесите да са непубликувани, непоставяни на сцена и не участвали в други конкурси. Всеки автор може да участва с една творба.
Пиесите следва да бъдат изпратени в 2 ( два ) разпечатани екземпляра до 31.10.2014г. на адрес:София 1504, бул. Янко Сакъзов” 23 А Театър „София”до литературно бюро ( за конкурса)
( важи датата на пощенското клеймо) и едновременно на електронна поща kosturkova@sofiatheatre.eu / в PDF формат/
Кандидатите да посочат адрес и телефон за обратна връзка
Наградената пиеса получава 4000 лв. и реализация на сцената на Театър „София”
Справки и допълнителна информация можете да получите от сайта на Театър „София“ http://www.sofiatheatre.eu

Реклама