Monthly Archives: април 2015

Дискусия за новата българска драматургия

Дискусията, посветена на съвременната българска драматургия, беше организирана от Гилдията на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България и ситуирана в Софийския театрален салон, предшестващ връчването на наградите Икар.Част от изказванията в нея могат да бъдат видяни/прочетени в портал Култура. Благодарим на Людмила Димова за отразяването.

Реклама